Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошице

Університет (УПЙШ) було засновано у 1959 році як другий класичний університет у Словаччині шляхом злиття медичного факультету Університету Коменського у Братиславі та філософського факультету Педагогічного Університету в Прешові. Він носить ім’я словацького поета, історика та професора Павла Йозефа Шафарика – засновника наукової славістики. Спирається на більш ніж 300-річну традицію Університету у Кошиці - Universitas Cassoviensis, котрий був заснований ще у 1657 році. У наш час в цьому ВНЗі навчається більш ніж 8000 студентів.

Університет складається з п’яти факультетів: медичний, природознавчий, юридичний, державного управління, філософський. Крім вказаних факультетів, в межах Інституту фізичної культури університет дає освіту у галузі спорту.

Медичний факультет здійснює підготовку за програмами лікувального та стоматологічного направлень, крім цього готує медичних сестер, фізіотерапевтів, фахівців з охорони здоров’я. Рівні бакалавра та магістра.

Природознавчий факультет готує фахівців зі спеціальностей: «математика», «фізика», «інформатика», «біологія», «загальна екологія» та «екологія окремого виду та популяції», «хімія», «географія» та «викладання академічних дисциплін». Рівні бакалавра та магістра. Аспірантура по 22 акредитованим учбовим програмам.

Юридичний факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «право». Аспірантура: «теорія та історія держави і права», «громадянське право», «комерційне та фінансове право».

Факультет державного управління. Освітні програми: «державне управління», «європейське державне управління» та об’єднана програма (joint degree) «державна політика та державне управління у Центральній Європі», у рамках якої факультет співпрацює з Сілезьким університетом в Опаві (Чехія). Всі програми акредитовані у межах учбової спеціальності «державна політика та державне управління».

Філософський факультет надає можливість навчання за програмам за чотирьма категоріям: гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, історичні науки та етнографія, педагогічні науки. В загальній кількості – 97 бакалаврських та магістерських учбових програм та 8 аспірантських (історія філософії, історія Словаччини, літературознавство, соціальна психологія та психологія праці, британські та американські кафедри, теорія політики, інтеграційна соціальна робота). 12 кафедр та Центр мовної підготовки.

Інститут фізичної культури та спорту. Здійснює учбову програму «відпочинок та спорт». Готує спеціалістів з вищою освітою для роботи у сфері спорту та активного відпочинку, які вміють організовувати та вести фізкультурно-оздоровчі заходи, пропагувати здоровий образ життя, активний спортивний відпочинок.

В університеті є можливість отримання заочної вищої освіти за програмою «державне управління» (бакалавр, магістр, аспірантура) та «європейське державне управління» (бакалавр, магістр).

УПЙШ – другий найбільший учбовий заклад у Словаччині. Згідно даних міжнародної комісії по науковій ефективності URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance), університет займає друге місто у Словаччині у базі «Web of Science» (WoS). Він пропонує 109 програм бакалаврату, 67 – магістрів, 42 програми на здобуття наукового ступеню «PhD». Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошице проводить ряд науково-дослідницьких програм міжнародного значення. Співпрацює з Об’єднаним інститутом ядерних досліджень в м. Дубно (Росія), зі швейцарським центром ЦЕРН у Женеві, з «European XFEL GmbH» и «DESY» (німецький електронний синхротрон) у Гамбурзі (Німеччина) та іншими науковими центрами. УПЙШ займається будівництвом університетських наукових парків та науково-дослідницьких центрів: MEDIPARK - медичний науковий парк у Кошице, PROMATECH - науково-дослідницький центр прогресивних матеріалів та технологій; TECHNICOM (партнер – технічний університет у Кошице).

В університеті працюють три команди вчених високого рівня: квантовий магнетизм та нанофізика «QMAGNA» на факультеті природничих наук; вивчення біоактивних речовин для біомедичного ви користування (Bioaktiv) на факультеті природничих наук; дослідження проблем атеросклерозу (EXTASY) на медичному факультеті.

Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошице є єдиним університетом, який пропонує студентам сертифіковані міждисциплінарні блоки, які складаються із предметів окремих факультетів. Після закінчення яких, студенти отримують міжнародні сертифікати. Університет пропонує у рамках програми «Erasmus+» можливість стажування та навчання у університетах-партнерах Європи.

Ознайомчі поїздки до ВНЗів

Табори за кордоном

Чехія

Польща

Словаччина

Австрія

Німеччина

Кіпр

Швейцарія

Мовні курси в Дніпрі

Дніпро - екскурсії

Профорієнтація та ЗНО

Погода